Het bewaken van jouw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met jouw (persoons)gegevens.

  1. a. Naam en adresgegevens
  2. b. Contactgegevens
  3. c. Bedrijfsgegevens

Deze gegevens hebben we nodig voor het opmaken van een offerte, factuur of om contact met jou op te nemen en te controleren of jouw betalingen bij ons zijn binnengekomen. We hebben jouw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden we jouw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan jou is komen te vervallen.

Na uitvoering van de opdracht houden we jouw gegevens slechts met jouw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Hier stem je in ieder geval mee in op het moment dat we een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.

Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken we daarvoor de gegevens genoemd onder 2a en 2b.

We zullen jouw gegevens slechts delen met derden indien je daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Je hebt de mogelijkheid om jouw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en je kunt ons verzoeken jouw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Jouw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen.

We dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar we jouw gegevens opslaan. We behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid ten allen tijde te wijzigen.

Je kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.